Keyboard layout instellen met PowerShell

Op zowel Windows 8 als Windows 2012, die standaard met PowerShell v3.0 komen is het mogelijk om veel van de culturale instellingen te doen via de nieuw toegevoegde CmdLet's. Erg handig voor de Windows Core editions.

Om het toetsenbord op Azerty Belgium (NL-BE) te zetten type je hetvolgende:

Set-WinUserLanguageList -LanguageList NL-BE

Voor een lijst van alle culture  Cmd-Let's, gebruik het volgende commando:

[6] § M6600 {C:\}
>Get-Command -Module International

CommandType   Name                        ModuleName
-----------   ----                        ----------
Cmdlet     Get-WinAcceptLanguageFromLanguageListOptOut    International
Cmdlet     Get-WinCultureFromLanguageListOptOut        International
Cmdlet     Get-WinDefaultInputMethodOverride         International
Cmdlet     Get-WinHomeLocation                International
Cmdlet     Get-WinLanguageBarOption              International
Cmdlet     Get-WinSystemLocale                International
Cmdlet     Get-WinUILanguageOverride             International
Cmdlet     Get-WinUserLanguageList              International
Cmdlet     New-WinUserLanguageList              International
Cmdlet     Set-Culture                    International
Cmdlet     Set-WinAcceptLanguageFromLanguageListOptOut    International
Cmdlet     Set-WinCultureFromLanguageListOptOut        International
Cmdlet     Set-WinDefaultInputMethodOverride         International
Cmdlet     Set-WinHomeLocation                International
Cmdlet     Set-WinLanguageBarOption              International
Cmdlet     Set-WinSystemLocale                International
Cmdlet     Set-WinUILanguageOverride             International
Cmdlet     Set-WinUserLanguageList              International

Als je de language code niet uit het hoofd kent kan je zoeken via:

[System.Globalization.CultureInfo]::GetCultures('InstalledWin32Cultures')

or

[System.Globalization.CultureInfo]::GetCultures('InstalledWin32Cultures') | out-gridview

Om snel te kunnen filteren kan je de resultaten pipen naar 'out-viewgrid'

Filtering with out-gridview for international language codes